ABC Services - Konsalting

ABC Services - Konsalting

Poslovno i finansijsko savetovanje kompanije ABC Services obuhvata široku lepezu usluga koje našim klijentima omogućavaju unapređenje, ali i suštinski opstanak i održavanje poslovanja u dinamičnom tržišnom i privrednom okruženju. Više »

ABC Services - Knjigovodstvo

ABC Services - Knjigovodstvo

Nudimo širok spektar usluga u svim vrstama i veličinama poslovanja, od samozapošljavanja do velikih kompanija. Smatramo da svaki posao bez obzira na veličinu može da ima korist od posvećenih ljudi koji vole knjigovodstvo. Više »

ABC Services - Priprema tendera

ABC Services - Priprema tendera

U saradnji sa partnerskim kompanijama vršimo uslugu pomoći u pripremi tenderske dokumentacije ponuđačima. Pomoćićemo Vam da pravilno tumačite stavove i odluke nadležnih državnih institucija Više »

ABC Services - Osnivanje preduzeca

ABC Services - Osnivanje preduzeca

Za sve koji se odluče da osnuju novo privredno društvo i odluče se na saradnju sa nama nudimo uslugu besplatnog osnivanja firme. Više »

ABC Services - Transferne cene

ABC Services - Transferne cene

Transferne cene su cene po kojima se proizvodi prodaju povezanim licima ili po kojima se vrše usluge između povezanih lica. Transferne cene takođe obuhvataju i davanje međusobnih pozajmica i kredita. Više »

Dobrodošli u ABC Services

Radeći i stičući iskustvo u većim ili manjim kompanijama naš tim je shvatio da vlasnici kako malih tako i velikih preduzeća trebaju uglednog, profesionalnog knjigovođu, knjigovođu od poverenja, da im pomaže u knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima svakodnevno. Mi ćemo se skoncentrisati na Vaše knjigovodstvo i računovodstvo i preuzeti na sebe stres koji taj posao nosi sa sobom a Vi možete da se skoncentrišete na poslove koje najbolje radite u svojoj kompaniji.
  • Knjigovodstvo

    • Nudimo širok spektar usluga u svim vrstama i veličinama poslovanja, od samozapošljavanja do velikih kompanija. Mi ćemo Vam pružiti veoma lako razumljive, koncizne i tačne finansijske podatke na osnovu kojih ćete unaprediti svoj biznis. Detaljnije »
  • Transferne cene

    • Poresko zakonodavstvo propisuje da se dokumentacija o transfernim cenama dostavi Poreskoj upravi uz poreski bilans i poresku prijavu, odnosno u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza Detaljnije »
  • Konsalting

    • Poslovno i finansijsko savetovanje kompanije ABC Services obuhvata široku lepezu usluga koje našim klijentima omogućavaju unapređenje, ali i suštinski opstanak i održavanje poslovanja u dinamičnom tržišnom i privrednom okruženju. Detaljnije »