Priprema tendera

Priprema tendera je usluga koju pružamo u saradnji sa partnerskim kompanijama. Vršimo uslugu pomoći u pripremi tenderske dokumentacije ponuđačima. Pomoćićemo Vam da pravilno tumačite stavove i odluke nadležnih državnih institucija. Najvažnije institucije  čija mišljenja najčešće treba tumačiti su: Državna revizorska institucija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Mi ćemo Vam pružiti odgovor kako navedene nadležne državne institucije tumače i tretiraju razne sporne situacije u procesu postupka javnih nabavki.

priprema tenderaTakođe, nama možete poveriti kompletnu brigu o tenderima na kojima želite da učestvujete i samim tim Vašu kompaniju osloboditi nepotrebnih troškova i rizika da dođe do nekog propusta u pripremanju tenderske dokumentacije.

 

 

 

Svakom tenderu na kom učestvujete pristupamo veoma temeljno i poštujemo sve korake u kvalitetnoj pripremi dokumentaci

Ukoliko su Vam potrebne ovakve usluge kontaktirajte nas na office@abcservices.rs ili na naše telefone.