Poslovno i finansijsko savetovanje

poslovno savetovanjePoslovno i finansijsko savetovanje kompanije ABC Services obuhvata široku lepezu usluga koje našim klijentima omogućavaju unapređenje, ali i suštinski opstanak i održavanje poslovanja u dinamičnom tržišnom i privrednom okruženju. Uslugama poslovnog i finansijskog savetovanja, pružajući kompletan servis za klijenta, između ostalih, obuhvćene su i sledeće oblasti:

 • Sastavljanje izveštaja o poslovanju privrednih subjekata i prezentacije predloga u vezi sa načinima ostvaranja veće produktivnosti, povećanja naplate, racionalizacije troškova poslovanja, itd.
 • Ocena boniteta privrednih subjekata
 • Projekti povezivanja, podele, preuzimanja, dokapitalizacije privrednih subjekata
 • Due Diligence
 • Obezbeđivanje finansijske podrške i posredovanje u pronalaženju strateških partnera
 • Privatizacija
 • Posredovanje u kupoprodaji dela ili ukupnog vlasništva nad privrednim subjektima
 • Provođenje organizacionih i statusnih promena privrednih subjekata
 • Organizacija i uspostavljanje profitnih centara unutar privrednih subjekata, centralizacija i decentralizacija poslovanja
 • Analiza, revizija, uspostavljanje i upravljanje informacionim sistemima za praćenje poslovanja unutar privrednih subjekata
 • Procena i određivanje realne vrednosti privrednih subjekata i investicionih fondova
 • Definisanje programa za restrukturiranje privrednih subjekata
 • Dirigovano restrukturiranje / sanacija privrednih subjekata
 • Kontrola tokova gotovine i planiranje aktivnosti sa ciljem obezbeđivanja likvidnosti privrednog društva uz minimalne rizike
 • Priprema privrednih subjekata za prodaju
 • Analiziranje investicionih prilika, te ocene i procene mogućnosti za ulaganja
 • Posredovanje u realizaciji javno – privatnog partnerstva
 • Analiza i istraživanje tržišta
 • Izrada biznis planova
 • Izrada poreskih bilansa
 • Simulacije poreskih kontrola
 • Poreski tretman složenih poslovnih transakcija
 • Tumačenje poreskih propisa
 • Izbegavanje medunarodnog dvostrukog oporezivanja
 • Savetovanje u vezi sa transfernim cenama
 • Izrada studija o transfernim cenama
 • Poreska revizija (detaljna provera uskladenosti svih poreskih oblika sa propisima)
 • Poresko planiranje i optimizacija
 • Podrška u sudskim sporovima