Seminar – sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

knjigovodstvo

Svi zaposleni kompanije ABC SERVICES DOO su, u skladu sa zakonskim obavezama koje proističu iz osnovne delatnosti, pohađali seminar održan 28.09.2016 u Beogradu, (Hotel Palas, Topličin venac) u organizaciji poslovnog udruženja UVRA Novi Sad i firme ING-PRO DOO Beograd na temu:

“MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA”.

Na seminaru je svim polaznicima bio dostavljen PRIRUČNIK za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi uz čije koršćenje će polaznici seminara moći u potpunosti da vode sve potrebne evidencije propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje se pri kontrolama Uprave za sprečavanje pranja novca traže. Svi učesnici su nakon završetka dobili potrebne sertifikate.