Savremeno bankarstvo

knjigovodstvo

 

Savremeno bankarstvo – finansijski inženjering Prevazilazeći svoju suštinsku platno-kreditnu funkciju, savremeni finansijski sistemi poslednjih decenija uvode inventivan pristup u svoje poslovanje i stvaraju specifične bankarske proizvode, čija je primarna svrha smanjivanje rizika poslovanja klijenata finansijskih institucija. Generični naziv za aktivnosti finansijskih institucija koje su usmerene ka stvaranju ovakvih sui generis proizvoda jeste finansijski inženjering.

Finansijski inženjering podrazumeva upotrebu matematičkih tehnika za rešavanje finansijskih problema, pri čemu koristi alate i znanja iz oblasti informatike, statistike, ekonomije i primenjene matematike za rešavanje aktuelnih finansijskih problema, a u cilju osmišljavanja inventivnih finansijskih proizvoda. U svojoj poslovnoj praksi, finansijski inženjering primenjuju poslovne banke, investicione banke, osiguravajuće agencije i hedž fondovi.